Programma overzicht opleiding natuurcoaching

BASISTRAINING


Trainingsdag 1:

 • Wat is natuurcoaching? Wat is wandelcoaching? En wat is coachen vanuit spiritueel perspectief?
 • Uitleg over de 4 fasen van een coachtraject: doel bepalen, verkennen, verdiepen, voltooien
 • Grondhouding cultiveren: open, nieuwsgierig, niet-oordelend.
 • Hoe creëer je een veilige setting

Trainingsdag 2:

 • Werkvormen om doel te bepalen
 • Verkenningsvragen stellen
 • Valkuilen herkennen
 • Overdracht en tegenoverdracht

Trainingsdag 3:

 • Werkvormen om te verdiepen
 • Patronen herkennen en doorbreken
 • Omgaan met emoties

Trainingsdag 4:

 • Evaluaties oefentrajecten
 • Draagkracht vergroten
 • Inspiratie voeden
 • Vertrouwen kweken

Trainingsdag 5:

 • Werkvormen voor de voltooiingsfase
 • Concretiseren
 • Stappenplan
 • Symbolisch verankeren

Trainingsdag 6*:

 • Meer werkvormen om te oefenen
 • Vragen inbrengen
 • Rituele afronding van de training

VERDIEPINGSTRAINING


Trainingsdag 1:

 • Openstellen voor de bron van al het leven, dat wat groter is dan jezelf en alles met alles verbindt.
 • Zicht krijgen op de wereld van het denken en onze (gekleurde) beleving van de werkelijkheid
 • De werkelijkheid ervaren vanuit een nieuw perspectief

Trainingsdag 2:

 • Verkennen van een nieuw bewustzijn
 • Vanuit een hogere optiek kijken naar de psyche
 • Omarmen van je psychische gedragspatronen

Trainingsdag 3:

 • Doorbreken van je gedragspatronen
 • Je verleden loslaten
 • Je ware natuur leren kennen

Trainingsdag 4:

 • Staan voor je verlangen
 • In contact staan met de wereld
 • Expressie geven aan je eigenheid

Trainingsdag 5:

 • Durven toeven in niet-weten
 • Vraag & antwoord sessies
 • Rituele afronding

* Bij de intensive in Portugal komt de 6e dag te vervallen.