Over de opleiding

De opleiding bestaat uit kwalitatief hoogstaande trainingen waarin je leert hoe je de natuur actief kunt gebruiken in je werk als coach of therapeut.

Werkwijze

De werkwijze van Innersteps kenmerkt zich door eenvoud, authenticiteit en waarachtigheid. Natuurlijk coachen, is waar het om gaat. De aandacht ligt daarom vooral op de de grondhouding van de coach. Als je met mensen werkt, ben jijzelf immers het belangrijkste instrument dat je inzet. Professionalisering gaat in onze optiek in de eerste plaats over jouw innerlijke houding. In elke training en workshop van Innersteps ligt daar het accent. Natuurlijk krijg je vele tools en tips, een uitgebreide schriftelijke hand-out met een helder en concreet stappenplan en maak je kennis met tal van verfrissende werkvormen, maar al die tools krijgen pas werkelijk inhoud als ze worden gedragen door jouw innerlijke zijn. Hoe kun je coachen vanuit rust en vertrouwen? Hoe leer je kijken vanuit het groter geheel? Durf je te toeven in niet-weten? Daarin ligt wat ons betreft de basis van vaardig coachen.

We volgen de natuurlijke beweging in een proces

We onderzoeken de inhoudelijke levensthema’s die je bij jezelf en je cliënten tegenkomt en kijken daarbij wat de natuurlijke beweging in een proces is. Waar het om gaat, is dat je als coach die beweging volgt. Niet sneller, niet langzamer, maar volledig afgestemd en volkomen in vertrouwen. We spreken dan van natuurlijk coachen. Kenmerkend is een grote mate van moeiteloosheid. Zie ook de visie van Innersteps.

Jarenlange expertise

Trainer Nanette Kant is een levend voorbeeld van authenticiteit en waarachtigheid. ‘She walks her talk’. Met ruim 15 jaar ervaring in wandel- en natuurcoaching wordt zij beschouwd als één van de experts in het vak. Haar wijsheid en trainerschap is doorleefd en kenmerkt zich door puurheid en eenvoud.

Voor wie

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die al wel met mensen werken, zoals coaches, psychotherapeuten, (natuur)artsen, psychologen of trainers, en die graag naar buiten willen met hun cliënten en willen leren hoe ze de natuur kunnen betrekken in hun werk. We gaan uit van een HBO-denk niveau.

Keurmerk

CRKBO geregistreerde instelling

Innersteps draagt het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Het aanbod bestaat op dit moment uit

  • Basistraining Zes bijeenkomsten in Baarn, met intervisiedagen tussendoor. Deze training wordt ook als intensive gegeven in Portugal.
  • Verdiepingstraining. Een week in Portugal met de aandacht op coachen vanuit een spiritueel perspectief.
  • Workshops in Baarn. Een serie losse workshops in Baarn, waar inhoudelijk wordt ingegaan op diverse levensthema’s. Hier kun je kennismaken met natuurcoaching, nieuwe werkvormen leren, oefenen en met collega’s, werken aan je eigen grondhouding en inspiratie opdoen. Iedereen met enige coachervaring kan hieraan meedoen.
  • Trainingen op maat. Vind je het leuk om samen met je intervisie groepje een training te volgen? Wil je met een aantal collega’s werken aan een specifiek thema? Op verzoek verzorgt Nanette 2 tot 5 daagse trainingen op maat voor 2 tot maximaal 10 personen in Nederland of Portugal.

Klik hier om de ervaringen van de deelnemers te lezen
Klik hier voor levendige voorbeelden uit de coachpraktijk.