Algemene voorwaarden

Reserverings & betalingsvoorwaarden

Meerdaagse trainingen

 • Na inschrijving bepaalt Innersteps of je voldoet aan het instapniveau van de training. Bij goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail. Op dat moment is je reservering definitief en ben je verplicht aan onderstaande betalingsvoorwaarden te voldoen.
 • Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bankrekening NL52 ASNB 0942 7800 86 tnv A. Kant Innersteps, ovv je naam en het factuurnummer.
 • Indien de betaling niet na 14 dagen is overgemaakt, heeft Innersteps het recht je gereserveerde plek te laten vervallen.
 • De factuur ontvang je samen met de bevestigingsmail.

Losse workshops

 • Aanmelden gaat rechtstreeks via de site. Vanaf dat moment is je reservering is definitief en ben je verplicht aan onderstaande betalingsvoorwaarden te voldoen.
 • Het deelnamebedrag  dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar NL52 ASNB 0942 7800 86 tnv A. Kant Innersteps, ovv je naam en de startdatum van de workshop.
 • Indien het deelnamebedrag niet na 14 dagen is overgemaakt, heeft Innersteps het recht je gereserveerde plek te laten vervallen.
 • De factuur ontvang je via de mail.

Coaching & supervisie

 • Afspraak maken we via de mail.
 • Betaling geschiedt achteraf binnen 14 dagen na ontvangst factuur

Annuleringsvoorwaarden

Voor alle cursussen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat de bevestigingsmail van Innersteps is verstuurd

Meerdaagse trainingen

 • Door deelnemer: Bij annuleringen cq wijzigingen tot 4 weken voor aanvang van de training ben je alleen 50 euro administratiekosten verschuldigd. Daarna wordt geen restitutie meer verleend.
 • Bij te weinig deelnemers: Indien een cursus niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers, zal dit uiterlijk 10 dagen voor aanvang worden medegedeeld. Deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld, of deelname verplaatsen naar een toekomstige cursus.
 • Bij overschrijving: Bij overschrijving van het aantal deelnemers, kan het voorkomen dat deelname verplaatst wordt naar de eerstvolgende cursus. Cursist kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld.
 • Bij calamiteiten: Bij ziekte van de trainer of andere calamiteiten, behoudt Innersteps zich het recht voor de cursus te verplaatsen.

Workshops

 • Door deelnemer: Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de workshop, daarna wordt geen restitutie verleend.
 • Bij te weinig deelnemers: Indien een workshop niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers, zal dit uiterlijk 2 dagen voor aanvang worden medegedeeld. Deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld, of deelname verplaatsen naar een toekomstige workshop.
 • Bij overschrijving: Bij overschrijving van het aantal deelnemers, kan het voorkomen dat deelname verplaatst wordt naar de eerstvolgende workshop. Cursist kan op dat moment kiezen voor teruggave van het deelnamebedrag.
 • Bij calamiteiten: Bij ziekte van de trainer of andere calamiteiten, behoudt Innersteps zich het recht voor de workshop naar een andere dag te verplaatsen.

Coaching & supervisie

 • Door client: Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor het afgesproken tijdstip, daarna wordt geen restitutie verleend. Wel is het mogelijk de datum kosteloos te verzetten.
 • Bij calamiteiten: Bij ziekte van de coach of andere calamiteiten, wordt de afspraak verzet. Indien cliënt op dat moment wil annuleren, kan dit kosteloos.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten en cliënten worden verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van cursisten wordt verwacht dat zij de informatie van andere cursisten vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep en binnen de sessie gezegd wordt, blijft binnen de groep en binnen de sessie.

Copyright en eigendomsrecht

Van al het geschreven cursusmateriaal ligt het copyright bij Innersteps. Dit houdt in dat niets uit het materiaal aan derden mag worden doorgegeven zonder toestemming van Innersteps. Het lesmateriaal is bedoeld als leidraad bij het uitvoeren van individuele coachtrajecten. Het is niet toegestaan het materiaal te gebruiken om zelf gelijksoortige cursussen te geven.

Ook van alle uitingen op deze website berust het copyright bij Innersteps. .