Masterclasses

Nu je de basistraining hebt gevolgd (In Nederland, in Portugal of als 3 daagse), en je met een heldere structuur flink aan de slag kan, is het zaak om zoveel mogelijk ervaring op doen, te leren van je fouten en van daaruit expertise op te bouwen.

Met deze 5 masterclasses biedt Nanette graag een inspirerende oefenruimte om je vaardigheden als natuurcoach onder haar deskundige begeleiding verder te verdiepen. Je ziet Nanette aan het werk en je gaat aan de slag met extra werkvormen, die je specifiek kunt gaan inzetten als bij je cliënten thema’s worden aangeraakt die om extra aandacht vragen.

Het accent in deze masterclasses ligt nóg meer op  zijn met wat er is. Hoe kun je je cliënt uitnodigen in de tijdloze ruimte, waarin rust en vrede vanzelfsprekend aanwezig zijn? En hoe vind je die ruimte in jezelf? Het gaat steeds weer om nog minder doen en nog meer zijn.

In de ochtend is er ook ruimte voor het inbrengen van vragen over zaken waar je tegenaan loopt in jouw coachpraktijk.


Masterclass 1

De familieopstelling

Een hele krachtige oefening, die we al jaren inzetten is De familieopstelling. Het is niet een opstelling zoals we dat in systemisch werk gebruiken, maar een terugblik naar het gezin van herkomst om helder te krijgen waar onze belemmerende patronen vandaan komen. Niet om iets te fixen, maar puur om inzicht te krijgen waarom we doen (en blijven doen) wat ons niet meer dient.

Ook maak je kennis met een rituele handeling, die je zal helpen dit patroon te doorbreken.


Masterclass 2

Van praten naar voelen

Sommige cliënten komen moeilijk bij hun gevoel. Tijdens een sessie ben je al gauw te veel aan het praten en analyseren, en zul je merken dat je om de hete brei heen aan het draaien bent. Op deze dag gaan we aan de slag met oefeningen, waarbij we kijken hoe je vanuit die mentale stroom door kan breken naar het gevoelsniveau. Ook bekijken we dit thema in relatie tot jouw grondhouding als coach.


Masterclass 3

Moeilijke keuzes maken

Keuzes maken kan nogal eens lastig zijn. We kunnen dagen, maanden en soms jaren wikken en wegen voordat we echt besluiten voor iets nieuws te kiezen. Kennelijk is het moeilijk om het vertrouwde achter ons te laten en het onbekende tegemoet te treden. Je weet immers wat je nu hebt, maar niet wat je in de toekomst zult krijgen. Een nieuwe stap nemen, vraagt om open te staan voor dat wat je nog niet kent en een stuk onzekerheid toe te laten.

Het vraagt ook om het loslaten van al die malende gedachten en contact te maken met dat deel in jou wat allang weet. De natuur kan ons daar goed mee helpen.


Masterclass 4

Omgaan met boosheid, pijn en verdriet

We hebben als mens de neiging om heftige emoties als boosheid, pijn en verdriet zoveel mogelijk te vermijden. Als we er maar ver vandaan blijven, dan is het er niet, dan hoeven we het niet te voelen. Maar pijn en verdriet maken deel uit van ons leven. Het zijn emoties die hoe dan ook in ons aanwezig zijn. Staan we onszelf niet toe, deze emoties bewust te omarmen, dan zullen we verkrampen en verstarren. We blokkeren de natuurlijke levensstroom wat een negatief effect heeft op onze gezondheid en ons mentale welbevinden. Hoe kun jij jouw cliënt zo begeleiden dat hij of zij in vertrouwen en vanuit een stevige basis pijn en verdriet liefdevol kan aanschouwen?


Masterclass 5

Omgaan met rouw en verlies

Verlies kan heftig zijn en is vaak moeilijk te verkroppen. Of het nu gaat om verlies van werk, gezondheid, of een ingrijpend verlies als het overlijden van een dierbare, omgaan met verlies vraagt veel van je. Onder andere de moed om alle gevoelens van pijn, woede, verdriet en onzekerheid werkelijk toe te laten. Het vraagt ook om aarding, zodat je het vertrouwen voelt dat je al die gevoelens ook werkelijk kan dragen.

Deze dag ligt het accent op Ja-zeggen tegen wat er niet meer is, zien wat er wel is en het verstevigen van je draagkracht, zodat je de pijn van het verlies ook werkelijk toe kan laten.


Praktisch

Data & locatie

We werken vanuit buitenplaats De Hoorneboeg, gelegen aan de Hilversumse hei.
Tijd: 10.00 tot 16.30 uur.
Lunch wordt verzorgd.

Voor data, zie AGENDA


Prijs

De materclasses worden aangeboden als serie. Zie het als een verdiepingstraining van 5 lessen. De kosten voor deze training bedragen 1150 €

De dagen kun je echter ook los van elkaar boeken. De kosten bedragen dan per losse dag 250 €

  • Alle onderwijsactiviteiten van Innersteps zijn vrijgesteld van BTW.
  • Klik hier als je werkgever of een instantie jouw cursus betaalt.