Masterclasses

Vanaf het najaar van 2020 zal Nanette masterclasses gaan geven. De dagen zijn bedoeld voor cursisten die de basistraining hebben gevolgd en behoefte hebben aan verdieping en inspiratie. Op deze dagen kun je inbrengen waar je in je werk als natuurcoach tegenaan loopt en waar je meer in wilt oefenen. Je oefent zelf als coach, maar Nanette zal ook meerdere demonstraties voor de groep geven. Het programma wordt op de dag zelf ingevuld aan de hand van de inbreng van de deelnemers. Soms werken we met een vooraf bepaald thema. Meer info volgt.