Masterclasses

In deze serie masterclasses gaan we ons verdiepen in de diepere stroom van het leven. We gaan leren hoe er in het leven een grotere intelligentie aan het werk is, die ieder moment zorgt voor een perfecte balans in wat is. We gaan zien en ontdekken, dat noch de coach, noch de coachee ook maar iets hoeft te doen om flow en harmonie te ervaren.

Waar we in de basistraining nog een route liepen van hier naar daar - Wat schuurt er nu, waar wil je heen en hoe ga je dat doen? – blijven we in deze training exact waar we zijn om te zien dat alles al perfect is zoals het is. We gaan zien dat simpelweg kijken en niet-iets-doen je precies daar brengt waar je naar verlangt.

Leidraad in deze training zijn de 5 spirituele natuurwetten. Iedere wet heeft een eigen wetmatigheid en tegelijkertijd zul je zien dat de andere wetten er in verborgen liggen. In de natuur staat niets immers los van elkaar.


Ervaringen deelnemers

Ik sloot de training af met een groot gevoel van dankbaarheid en 'jammer dat het is afgelopen'.

De training heeft me gebracht dat ik op praktische wijze heb leren herkennen en ervaren wat de 5 natuurwetten brengen en hoe ik me er toe verhoud. Dat was iedere keer een feest, ook in de confrontaties met mezelf.

Nanette leeft haar vak. In alle oprechtheid en kwetsbaarheid.
Ik heb er veel van geleerd, vooral door 'niet te veel te doen', maar het laten ontstaan.

Veel dank voor het delen van je eenvoud, je wijsheid, je oprechtheid en je kwetsbaarheid.


Voor wie is deze training geschikt?

Voor studenten die de basistraining hebben afgerond én:

  • Inmiddels aardig wat vlieguren hebben gemaakt met natuurcoaching
  • De basismethodiek goed kennen
  • Serieus hun spirituele pad doorlopen
  • Niet zo zeer op zoek zijn naar meer werkvormen, maar een verdieping zoeken in de methodiek
  • Hun grondhouding als coach (en in t leven zelf) willen verstevigen en verdiepen
  • De bereidheid voelen vastgeroeste ideeën over coaching en het leven te onderzoeken

Realiseer je dat we ons hier bezighouden met hogeschool levenskunst. We gaan echt de diepte in. Het is om deze reden dat we de wetten niet al in de basistraining hebben geïntegreerd. Eerst is het van belang dat je de basisvaardigheden van natuurcoaching goed onder de knie hebt, waarin we natuurlijk het vertragen en zijn-met-wat-is ook hebben meegenomen. Daarna, als je er klaar voor bent, kun je gaan verdiepen.

Heb je nog niet veel vlieguren gemaakt, dan raden we je aan eerst de verdiepingsserie te volgen, voor je je inschrijft voor deze masterclasses.


Doel van de training

Doel van de training is jouw zijnshouding te verstevigen. Dus niet alleen als coach, maar ook als individu. Die twee zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk gaan we elkaar ook coachen. Dat doen we aan de hand van de natuurwetten, vanuit een non-dualistisch perspectief. Dus zeker zullen je coachvaardigheden zich ook verdiepen.

We werken weer met beelden en stillevens. Dus we gaan geen nieuwe werkvormen leren. Dat doen we heel bewust. Kwaliteit gaat voor ons niet over meer, maar juist over minder. Nog minder input van de coach, nog meer de natuur zijn werk laten doen. Dat bereik je alleen door de bestaande werkvormen oneindig vaak en met vele variaties in te zetten, en jezelf daarin telkens weer te verfijnen.


Programma

Het programma bestaat uit 5 ochtend bijeenkomsten. Iedere les behandelen we 1 natuurwet. Jullie gaan elkaar weer coachen en Nanette zal van elke oefening een demo doen.

Tussen de lesdagen door oefen je individueel met opdrachten. En je doet wekelijks een inquiry met een studiemaatje.


Natuurwet 1

Ik sta niet los van de natuur,

ik ben natuur

Deze wet laat zien hoe alles een manifestatie is van één goddelijke liefdesbron. Eén oerbron, die maakt dat alles leeft. Die zorgt dat het eikeltje kan uitgroeien tot een enorme eik, dat de rups zicht ontpopt tot vlinder, dat mijn hart klopt en mijn cellen zich onophoudelijk vernieuwen. Het is de wet van eenheid. In essentie ben ik één met alles om me heen, hoe zeer ik uiterlijk ook verschil, ik ben net als al het andere om me heen, een uiting van één en dezelfde levensbron. Er is geen scheiding tussen mij en deze bron. Noem het God, noem het puur bewustzijn, noem het je ware natuur. Deze goddelijke energie is in mij, in jou en overal om ons heen.

Deze wet nodigt uit tot nederigheid en respect voor wat het leven brengt. Om de schoonheid te zien in het anders-zijn van de ander, die in essentie één is met mij. En om dankbaar te zijn, dat de natuur ons met zoveel liefde doet leven, iedere dag, ieder uur, iedere ademhaling.


Natuurwet 2

De natuur is zoveel intelligenter

dan mijn beperkte denken

Als je de natuur nauwkeurig bestudeert en de ongelooflijke perfectie ontdekt in alles wat leeft, dan kan je niet anders dan overweldigd raken door de enorme intelligentie waarmee al het leven wordt gecreëerd. De natuur heeft niet alleen een enorme creatie kracht, maar draagt tevens een intelligentie in zich die ver boven ons denken uitstijgt.

Deze wet laat zien dat ik wordt geleefd en gedragen door een kracht die zoveel meer is afgestemd op wat goed voor mij is, dan ik zelf vaak denk. De wet nodigt mij uit om te leren vertrouwen op mijn innerlijk weten, op mijn intuïtie, op het goddelijke wat door mij stroomt en niets anders doet dan volmaaktheid creëren.


Natuurwet 3

De natuur is continu in beweging,

niets blijft daarin hetzelfde.

Als je de natuur verder bestudeert, zie je ook dat alles continu in beweging is. Er bestaat niets in het leven dat niet aan verandering onderhevig is. Groei en ontwikkeling vinden hoe dan ook plaats, zelfs als je alles ongemoeid laat. Geboorte en dood ook. De enige zekerheid, die ik heb in het leven, is dat alles van voorbijgaande aard is.

De wet nodigt mij uit om nieuwsgierig te zijn, om mijn controle en mijn vaste ideeën en plaatjes over hoe de werkelijkheid moet zijn, los te laten en me telkens weer te verwonderen over wat zich in het hier en nu ontvouwt. De wet vraagt ook om geduldig te zijn, omdat ieder organisme en ieder proces zijn eigen natuurlijke tempo van bewegen heeft. Niet duwen. Niet trekken. Slechts het volgen van de natuurlijke stroom.


Natuurwet 4

Alles in de natuur groeit en wil tot vorm komen

en heeft een unieke, dienende plek in het geheel.

Wat ook in de natuur zo zichtbaar is, dat die scheppende bron, die natuurlijke levensenergie, continu tot vorm wil komen. Het zaadje dat uitgroeit tot plant, het nootje dat uitgroeit tot boom, ieder uniek in zijn vorm en met een unieke, dienende plek in het geheel.

Deze wet laat zien dat ik een zowel unieke manifestatie van het Ene ben, als de scheppende kracht zelf. Ik word innerlijke gedreven om tot vorm te komen. De wet nodigt mij uit om mijn uniciteit tot uiting te brengen. Om mijn eigenheid vorm te geven. Om mijn unieke vorm, tot uitdrukking te brengen.


Natuurwet 5

Alles in de natuur staat in relatie.

Er is niets dat op zichzelf kan bestaan.

Kijk je nog nauwkeuriger naar de natuur, dan zul je zien dat alles met elkaar in relatie staat. De boom kan niet groeien zonder water, licht en mineralen in de grond. Wij kunnen niet leven zonder zuurstof, dat door de bomen wordt geproduceerd en zo kun je eindeloos doorgaan. Deze wet laat zien dat alles in ons bestaan relatie is. Dat er niet zoiets is als een onafhankelijke, op zichzelf staande vorm. Dus ook geen onafhankelijk ik. Ik ben onderdeel van een web van relaties, en word daar ieder moment door beïnvloed.

Deze wet nodigt mij uit om mij bewust te zijn van mijn handelen, om dankbaar te zijn en respect te hebben voor alles wat mijn bestaan voedt en zorg te hebben voor mijn omgeving. Ook leert de wet mij in te zien dat ik een unieke waarde heb binnen het groter geheel, net als ieder ander.


Instapvoorwaarden

Je kunt aan deze workshops meedoen als je de basistraining, intensive of 3-daagse voor ervaren coaches hebt gevolgd.

Als je alleen de online training hebt gevolgd, geldt daarbij dat je:

  • Alle verslagen hebt ingeleverd & het certificaat hebt ontvangen
  • Hbo denkniveau hebt
  • Je minstens 3 jaar bezig hebt gehouden met persoonlijke ontwikkeling via trainingen, therapie, etc (dus niet alleen via boeken)

Lestijden & lokatie

De bijeenkomsten hebben plaats in het Baarnse Bos.

Tijd: 10.00-13.00 uur.

Verzamelen voor de ingang van eethuys café De Generaal (schuin tegenover het treinstation van Baarn)

Data: Zie AGENDA


De kosten van deze serie bedragen:

750 €

* Het is niet mogelijk losse masterclasses te boeken.
* Alle onderwijsactiviteiten van Innersteps zijn vrijgesteld van BTW.
* De mogelijkheid voor gespreid betalen tref je op de aankooppagina.
* Klik hier als je werkgever of een instantie jouw cursus betaalt.