Masterclasses

Hoe kun je in je coaching nóg meer vertrouwen op het groter geheel? Hoe kun je nóg meer vanuit rust en vertraging werken? Hoe zet je als coach een stapje opzij, zodat je intelligentie van de natuur Zelf haar werk kan doen? Zodat je coaching moeiteloos gaat?

Begrip van de wetten van de natuur kan ons hierbij helpen. Nanette heeft er in de loop der jaren 5 uitgekristalliseerd. Die 5 natuurwetten vormen de basis van het werk van Innersteps en ook de basis van haar eigen spirituele beoefening.

In deze serie masterclasses laat Nanette zien hoe je nóg meer vanuit de zijnsdimensie kan coachen. Ze laat dat zien in demo's en geeft jullie mooie oefeningen mee, waarin jullie weer in de rol van coach en cliënt aan het werk gaan. Ook zal er volop ruimte zijn om je vragen uit de praktijk aan Nanette voor te leggen.

De lessen zullen enigszins meditatief van aard zijn met meer ruimte voor verstilling en zelfreflectie. Doel is om jouw grondhouding als coach meer te wortelen in zijn. Wat zeker ook een bijzonder effect zal hebben op jouw persoonlijke leven.


Natuurwet 1

Ik sta niet los van de natuur,

ik ben natuur

Deze wet laat zien hoe alles een manifestatie is van één goddelijke liefdesbron. Eén oerbron, die maakt dat alles leeft. Die zorgt dat het eikeltje kan uitgroeien tot een enorme eik, dat de rups zicht ontpopt tot vlinder, dat mijn hart klopt en mijn cellen zich onophoudelijk vernieuwen. Het is de wet van eenheid. In essentie ben ik één met alles om me heen, hoe zeer ik uiterlijk ook verschil, ik ben net als al het andere om me heen, een uiting van één en dezelfde levensbron. Er is geen scheiding tussen mij en deze bron. Noem het God, noem het puur bewustzijn, noem het je ware natuur. Deze goddelijke energie is in mij, in jou en overal om ons heen.

Deze wet nodigt uit tot nederigheid en respect voor wat het leven brengt. Om de schoonheid te zien in het anders-zijn van de ander, die in essentie één is met mij. En om dankbaar te zijn, dat de natuur ons met zoveel liefde doet leven, iedere dag, ieder uur, iedere ademhaling.


Natuurwet 2

De natuur is zoveel intelligenter

dan mijn beperkte denken

Als je de natuur nauwkeurig bestudeert en de ongelooflijke perfectie ontdekt in alles wat leeft, dan kan je niet anders dan overweldigd raken door de enorme intelligentie waarmee al het leven wordt gecreëerd. De natuur heeft niet alleen een enorme creatie kracht, maar draagt tevens een intelligentie in zich die ver boven ons denken uitstijgt.

Deze wet laat zien dat ik wordt geleefd en gedragen door een kracht die zoveel meer is afgestemd op wat goed voor mij is, dan ik zelf vaak denk. De wet nodigt mij uit om te leren vertrouwen op mijn innerlijk weten, op mijn intuïtie, op het goddelijke wat door mij stroomt en niets anders doet dan volmaaktheid creëren.


Natuurwet 3

De natuur is continu in beweging,

niets blijft daarin hetzelfde.

Als je de natuur verder bestudeert, zie je ook dat alles continu in beweging is. Er bestaat niets in het leven dat niet aan verandering onderhevig is. Groei en ontwikkeling vinden hoe dan ook plaats, zelfs als je alles ongemoeid laat. Geboorte en dood ook. De enige zekerheid, die ik heb in het leven, is dat alles van voorbijgaande aard is.

De wet nodigt mij uit om nieuwsgierig te zijn, om mijn controle en mijn vaste ideeën en plaatjes over hoe de werkelijkheid moet zijn, los te laten en me telkens weer te verwonderen over wat zich in het hier en nu ontvouwt. De wet vraagt ook om geduldig te zijn, omdat ieder organisme en ieder proces zijn eigen natuurlijke tempo van bewegen heeft. Niet duwen. Niet trekken. Slechts het volgen van de natuurlijke stroom.


Natuurwet 4

Alles in de natuur groeit en wil tot vorm komen

en heeft een unieke, dienende plek in het geheel.

Wat ook in de natuur zo zichtbaar is, dat die scheppende bron, die natuurlijke levensenergie, continu tot vorm wil komen. Het zaadje dat uitgroeit tot plant, het nootje dat uitgroeit tot boom, ieder uniek in zijn vorm en met een unieke, dienende plek in het geheel.

Deze wet laat zien dat ik een zowel unieke manifestatie van het Ene ben, als de scheppende kracht zelf. Ik word innerlijke gedreven om tot vorm te komen. De wet nodigt mij uit om mijn uniciteit tot uiting te brengen. Om mijn eigenheid vorm te geven. Om mijn unieke vorm, tot uitdrukking te brengen.


Natuurwet 5

Alles in de natuur staat in relatie.

Er is niets dat op zichzelf kan bestaan.

Kijk je nog nauwkeuriger naar de natuur, dan zul je zien dat alles met elkaar in relatie staat. De boom kan niet groeien zonder water, licht en mineralen in de grond. Wij kunnen niet leven zonder zuurstof, dat door de bomen wordt geproduceerd en zo kun je eindeloos doorgaan. Deze wet laat zien dat alles in ons bestaan relatie is. Dat er niet zoiets is als een onafhankelijke, op zichzelf staande vorm. Dus ook geen onafhankelijk ik. Ik ben onderdeel van een web van relaties, en word daar ieder moment door beïnvloed.

Deze wet nodigt mij uit om mij bewust te zijn van mijn handelen, om dankbaar te zijn en respect te hebben voor alles wat mijn bestaan voedt en zorg te hebben voor mijn omgeving. Ook leert de wet mij in te zien dat ik een unieke waarde heb binnen het groter geheel, net als ieder ander.


Lestijden & lokatie

De bijeenkomsten hebben plaats op een prachtige locatie: De Hoorneboeg, gelegen aan de Hilversumse hei. We starten telkens om 10.00 uur en eindigen om 16.30 uur. We ontmoeten elkaar in De Kas. Bordjes op het landgoed wijzen je de weg.

Data: Zie AGENDA


De kosten van deze serie bedragen:

1749 €

* Inclusief lunches.
* Het is niet mogelijk losse masterclasses te boeken.
* Alle onderwijsactiviteiten van Innersteps zijn vrijgesteld van BTW.
* De mogelijkheid voor gespreid betalen tref je op de aankooppagina.
* Klik hier als je werkgever of een instantie jouw cursus betaalt.