Innersteps staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze registratie is het scholingsaanbod van Innersteps door de belangdienst vrijgesteld van BTW-heffing.


CRKBO geregistreerde instelling

Innersteps is ook geaccrediteerd door het registratie en toetsingsinstituut KTNO, een stichting die zich inzet voor kwaliteitsbewaking van opleidingen in de natuurgeneeskundige sector.


Daarnaast is Innersteps geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:

Na het volgen van een meerdaagse training krijg je een certificaat van deelname. Hiermee kun je zelf een aanvraag tot accreditatie indienen bij jouw beroepsvereniging als die niet in bovenstaande lijst voorkomt.