Iedere stap begint bij stilstaan

Hoewel coaching erop gericht is mensen in beweging te brengen, is de visie van Innersteps dat iedere stap begint bij stilstaan. Dat wat jouw levensstroom blokkeert, kan alleen in beweging komen als het volledig en liefdevol omarmd wordt. Dat betekent dat alle weerstand die er op je huidige situatie zit, opgeheven moet worden, voor je verder kunt bewegen. Pas als je kunt ontspannen in wat er nu is, is de weg voor beweging werkelijk vrij.

Dat houdt in dat coachen vanuit de visie van Innersteps, niet in de eerste plaats een zoektocht is naar oplossingen, maar eerder een stilstaan bij wat er is, dat zien, voelen en omarmen. De taak van de coach is dan vooral vragen te stellen die bewustzijn brengen en een veilige ruimte te bieden waarin alles doorvoeld mag worden wat er op dat moment in de coachee leeft.

Als dat proces zorgvuldig begeleid wordt, zal beweging als van nature volgen. De richting laat zich als vanzelf zien. Moeiteloos. Wat dan alleen nog nodig is, is die beweging vertalen in een concreet en helder stappenplan. Je zal merken dat ook dat, moeiteloos zal gaan.


Natuurlijk coachen is Coachen vanuit Zijn

Onder natuurlijk coachen verstaan wij: een liefdevolle ruimte creëren, waarin bewustzijn en verandering op een natuurlijke manier kunnen plaatsvinden. Hoe doe je dat? Door volledig in het hier en nu aanwezig te zijn. Door met een open en alerte blik waar te nemen. Nieuwsgierig, maar neutraal. En bovenal, door te vertrouwen dat de antwoorden zich hoe dan ook zullen ontvouwen.

Het is een manier van coachen die moeiteloos is, een organisch proces, waarin jij als coach meer nog de toeschouwer dan de creator bent. Jouw kracht is, dat jij volledig in tune met jezelf bent, in totale acceptatie van jezelf, de omgeving en het proces van de coachee. Dat betekent dat je niet verlangt dat dingen anders zijn dan ze op dat moment zijn. Of dat de ander versneld moet veranderen, omdat jij precies ziet wat eraan mankeert. Je loopt mee met het tempo wat zich ontvouwt, geduldig, liefdevol, en met vertrouwen.

Als je coacht vanuit Zijn, ontvouwen de vragen zich vanzelf. De omgeving is je trouwe bondgenoot. Je bent aanwezig, kijkt en de omgeving reikt je de vragen als vanzelf aan aan. In wezen coach je in een staat van flow.

Nanette over Natuurlijk Coachen

 

 

Wat vraagt dit van de coach?

De professionalisering van de coach bestaat enerzijds uit het ontwikkelen en eigen maken van basisvaardigheden als goed kunnen luisteren, open vragen stellen, spiegelen, veilige ruimte bieden, afstemmen en helderheid creëren. Dat leer je vooral door heel veel praktijkervaring op te doen. Daarom werken we in de opleiding ook heel ervaringsgericht.

Anderzijds dient de coach grondig te investeren in zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Zijn eigen patronen en onvolkomenheden te onderzoeken, zodat hij zo zuiver mogelijk naast zijn cliënt kan staan. Als coach ben je zelf uiteindelijk het belangrijkste instrument wat je inzet. De kracht zit niet in de werkvorm zelf, maar vooral hoe jij hem als coach inzet.


Hoe zien we dit terug in de opleiding?

In alle trainingen besteden we zowel aandacht aan het ontwikkelen van algemene coachvaardigheden, als het ontwikkelen van jouw grondhouding. Beiden aspecten zijn van essentieel belang bij jouw professionalisering als coach.

Word jij warm van voorgaande tekst? Gaat je hart er sneller van kloppen? Denk jij JA dit past helemaal bij mij? Kom naar één van de introductieworkshops en ontdek zelf hoe ontzettend leuk dit vak is! Je kunt natuurlijk ook verder lezen om meer informatie te vergaren over de jaartraining in Baarn of de intensive in Portugal.

 

Ik wil deelnemen aan een introductieworkshop