Verdiepingsdagen

Nu je de basistraining hebt gevolgd (In Nederland, in Portugal of als 3 daagse), en je met een heldere structuur flink aan de slag kan, is het zaak om zoveel mogelijk ervaring op doen, te leren van je fouten en van daaruit expertise op te bouwen.

Met deze 4 verdiepingsdagen bieden we graag een inspirerende oefenruimte om je vaardigheden als natuurcoach onder deskundige begeleiding verder te verdiepen. Je krijgt extra werkvormen aangereikt, die je specifiek kunt gaan inzetten als bij je cliënten thema’s worden aangeraakt die om extra aandacht vragen. Ook is er ruimte voor het inbrengen van vragen over zaken waar je tegenaan loopt in jouw coachpraktijk.


Dag 1

Van denken naar voelen

Sommige cliënten komen moeilijk bij hun gevoel. Tijdens een sessie ben je al gauw te veel aan het praten en analyseren, en zul je merken dat je om de hete brei heen aan het draaien bent. Op deze dag gaan we aan de slag met oefeningen, waarbij we kijken hoe je vanuit die mentale stroom door kan breken naar het gevoelsniveau. Ook bekijken we dit thema in relatie tot jouw grondhouding als coach.


Dag 2

Moeilijke keuzes maken

Keuzes maken kan nogal eens lastig zijn. We kunnen dagen, maanden en soms jaren wikken en wegen voordat we echt besluiten voor iets nieuws te kiezen. Kennelijk is het moeilijk om het vertrouwde achter ons te laten en het onbekende tegemoet te treden. Je weet immers wat je nu hebt, maar niet wat je in de toekomst zult krijgen. Een nieuwe stap nemen, vraagt om open te staan voor dat wat je nog niet kent en een stuk onzekerheid toe te laten.

Onzekerheid is de grond van ons bestaan, alles is immers tijdelijk van aard. Alle zekerheid waar wij aan vast willen houden, is dan ook slechts een schijnzekerheid. Toch zijn we kennelijk bereid voor die schijnzekerheid grote prijzen te betalen.

Het bewust worden van de prijzen die je betaalt door te kiezen voor veiligheid, kan je helpen om toch in beweging te komen. Hoe spannend het ook is. En wat nog veel meer motiveert, is het besef van de ruimte en de vrijheid die ontstaat als je de keuze maakt die resoneert met het diepere verlangen van je hart.

Tijdens deze dag gaan we kijken hoe we dit met behulp van de natuur kunnen vormgeven.


Dag 3

Omgaan met boosheid, pijn en verdriet

We hebben als mens de neiging om heftige emoties als boosheid, pijn en verdriet zoveel mogelijk te vermijden. Als we er maar ver vandaan blijven, dan is het er niet, dan hoeven we het niet te voelen. Maar pijn en verdriet maken deel uit van ons leven. Het zijn emoties die hoe dan ook in ons aanwezig zijn. Staan we onszelf niet toe, deze emoties bewust te omarmen, dan zullen we verkrampen en verstarren. We blokkeren de natuurlijke levensstroom wat een negatief effect heeft op onze gezondheid en ons mentale welbevinden. Hoe kun jij jouw cliënt zo begeleiden dat hij of zij in vertrouwen en vanuit een stevige basis pijn en verdriet liefdevol kan aanschouwen?


Dag 4

Omgaan met rouw en verlies

Verlies kan heftig zijn en is vaak moeilijk te verkroppen. Of het nu gaat om verlies van werk, gezondheid, of een ingrijpend verlies als het overlijden van een dierbare, omgaan met verlies vraagt veel van je. Onder andere de moed om alle gevoelens van pijn, woede, verdriet en onzekerheid werkelijk toe te laten. Het vraagt ook om aarding, zodat je het vertrouwen voelt dat je al die gevoelens ook werkelijk kan dragen.

Vandaag ligt het accent op Ja-zeggen tegen wat er niet meer is, zien wat er wel is en het verstevigen van je draagkracht, zodat je de pijn van het verlies ook werkelijk toe kan laten.


Data & lokatie

We werken vanuit buitenplaats De Hoorneboeg, gelegen aan de Hilversumse hei.
Tijd: 10.00 tot 16.30 uur. 
Lunch wordt verzorgd.

Voor data, zie AGENDA


Prijs

De dagen kun je los van elkaar boeken. De kosten bedragen per dag

185 €

(vrijgesteld van BTW)

*Incl lunch, koffie, thee