Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Voor alle cursussen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment van betalen.

Annulering meerdaagse trainingen

  • Annulering door deelnemer: Bij annuleringen tot 6 weken voor aanvang van de training ben je alleen 50 euro administratiekosten verschuldigd. Daarna wordt geen restitutie meer verleend.
  • Bij te weinig deelnemers: Indien een cursus niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers, zal dit uiterlijk 10 dagen voor aanvang worden medegedeeld. Deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld, of deelname verplaatsen naar een toekomstige cursus.
  • Bij overschrijving: Bij overschrijving van het aantal deelnemers, kan het voorkomen dat deelname verplaatst wordt naar de eerstvolgende cursus. Cursist kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld.
  • Bij calamiteiten: Bij ziekte van de trainer of andere calamiteiten, behoudt Innersteps zich het recht voor de cursus te verplaatsen. Indien dit een buitenlandcursus betreft, zal de cursus geannuleerd worden en krijgen de deelnemers het cursusbedrag teruggestort. Restitutie geldt niet voor gemaakte kosten voor vlucht en accommodatie. Deelnemer dient hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
  • Bij wijziging door deelnemer: Indien deelnemer de deelname wil verplaatsen naar een andere datum cq cursus, wordt 50 € administratiekosten in rekening gebracht, plus het eventuele verschil in cursuskosten. Wijzigen volgens bovenstaande voorwaarde is mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus. Daarna is het alleen mogelijk voor een andere cursusdatum te kiezen indien daar bij aanvang een plek is open gebleven.
  • Indien deelnemer niet voldoet aan de op de site genoemde toelatingseisen en de cursist de training daardoor moet verlaten, zijn bovenstaande annuleringskosten ook van toepassing.

Annulering workshops

  • Door deelnemer: Annuleren of wijzigen kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de workshop, daarna wordt geen restitutie verleend en is wijzigen niet meer mogelijk.
  • Bij te weinig deelnemers: Indien een workshop niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers, zal dit uiterlijk 2 dagen voor aanvang worden medegedeeld. Deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld, of deelname verplaatsen naar een toekomstige workshop.
  • Bij overschrijving: Bij overschrijving van het aantal deelnemers, kan het voorkomen dat deelname verplaatst wordt naar de eerstvolgende workshop. Cursist kan op dat moment kiezen voor teruggave van het deelnamebedrag.
  • Bij calamiteiten: Bij ziekte van de trainer of andere calamiteiten, behoudt Innersteps zich het recht voor de workshop naar een andere dag te verplaatsen.

Copyright en eigendomsrecht

Van al het geschreven cursusmateriaal ligt het copyright bij Innersteps. Dit houdt in dat niets uit het materiaal aan derden mag worden doorgegeven zonder toestemming van Innersteps. Het lesmateriaal is bedoeld als leidraad bij het uitvoeren van individuele coachtrajecten. Het is niet toegestaan het materiaal te gebruiken om zelf gelijksoortige cursussen te geven.

Ook van alle uitingen op deze website berust het copyright bij Innersteps.


Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Innersteps. Je dient je ervan bewust te zijn dat Innersteps niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website geef je aan het hier omschreven privacy beleid van Innersteps te accepteren.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten en cliënten worden verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van cursisten wordt verwacht dat zij de informatie van andere cursisten vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep en binnen de sessie gezegd wordt, blijft binnen de groep en binnen de sessie.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en je op de hoogte te blijven houden van het actuele aanbod. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Innersteps of die van een derde erkende partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende activiteit die wij (gaan) bieden relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Innersteps of die van een derde erkende partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De door jou verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen

Dit deel van deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en administratieve systemen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site of de systemen kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers aan de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Uitschrijven dienst nieuwsbrief en mailings

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden.