Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Voor alle cursussen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment van betalen.

Annulering meerdaagse trainingen

  • Annulering door deelnemer: Bij annuleringen tot 6 weken voor aanvang van de training ben je alleen 50 euro administratiekosten verschuldigd. Daarna wordt geen restitutie meer verleend.
  • Bij te weinig deelnemers: Indien een cursus niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers, zal dit uiterlijk 10 dagen voor aanvang worden medegedeeld. Deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld, of deelname verplaatsen naar een toekomstige cursus.
  • Bij overschrijving: Bij overschrijving van het aantal deelnemers, kan het voorkomen dat deelname verplaatst wordt naar de eerstvolgende cursus. Cursist kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld.
  • Bij calamiteiten: Bij ziekte van de trainer of andere calamiteiten, behoudt Innersteps zich het recht voor de cursus te verplaatsen. Indien dit een buitenlandcursus betreft, zal de cursus geannuleerd worden en krijgen de deelnemers het cursusbedrag teruggestort. Restitutie geldt niet voor gemaakte kosten voor vlucht en accommodatie. Deelnemer dient hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
  • Bij wijziging door deelnemer: Indien deelnemer de deelname wil verplaatsen naar een andere datum cq cursus, wordt 50 € administratiekosten in rekening gebracht, plus het eventuele verschil in cursuskosten. Wijzigen volgens bovenstaande voorwaarde is mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus. Daarna is het alleen mogelijk voor een andere cursusdatum te kiezen indien daar bij aanvang een plek is open gebleven.
  • Indien deelnemer niet voldoet aan de op de site genoemde toelatingseisen en de cursist de training daardoor moet verlaten, zijn bovenstaande annuleringskosten ook van toepassing.

Annulering workshops

  • Door deelnemer: Annuleren of wijzigen kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de workshop, daarna wordt geen restitutie verleend en is wijzigen niet meer mogelijk.
  • Bij te weinig deelnemers: Indien een workshop niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers, zal dit uiterlijk 2 dagen voor aanvang worden medegedeeld. Deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het cursusgeld, of deelname verplaatsen naar een toekomstige workshop.
  • Bij overschrijving: Bij overschrijving van het aantal deelnemers, kan het voorkomen dat deelname verplaatst wordt naar de eerstvolgende workshop. Cursist kan op dat moment kiezen voor teruggave van het deelnamebedrag.
  • Bij calamiteiten: Bij ziekte van de trainer of andere calamiteiten, behoudt Innersteps zich het recht voor de workshop naar een andere dag te verplaatsen.

Annuleringen ten tijde van Corona

Als Innersteps de training niet kan geven vanwege Corona maatregelen, dan ligt de verantwoording bij ons en krijgen de deelnemers hun geld terug.
Gaat de training wel door, maar kan de deelnemer niet komen, dan ligt de verantwoording bij de deelnemer, en gelden de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
Als tegemoetkoming krijg je in dat geval wel gratis toegang tot de Engelstalige online training. Dat is een zeer nauwkeurig uitgewerkte training, waarin dezelfde inhoud wordt behandeld via filmopnames van Nanette aan het werk, uitgebreid geschreven materiaal en Q & A Podcasts. Waarde: 899 €. De training is een leven lang toegankelijk.

Copyright en eigendomsrecht

Van al het geschreven cursusmateriaal ligt het copyright bij Innersteps. Dit houdt in dat niets uit het materiaal aan derden mag worden doorgegeven zonder toestemming van Innersteps. Het lesmateriaal is bedoeld als leidraad bij het uitvoeren van individuele coachtrajecten. Het is niet toegestaan het materiaal te gebruiken om zelf gelijksoortige cursussen te geven.

Ook van alle uitingen op deze website berust het copyright bij Innersteps.


Klik hier voor privacyvoorwaarden en cookiebeleid