Leven in harmonie met de natuur

Als we in harmonie met de natuur leven, en dan bedoel ik niet alleen de natuurlijke omgeving buiten ons, maar ook met onze innerlijke natuur, dan lacht het leven ons toe. We ervaren overvloed, vreugde en geluk. We zijn in vertrouwen en van binnen voelt het vredig. Het is een zijnstoestand die we wellicht kennen, maar die zelden lang en standvastig bij ons blijft. Meestal gaat het in ons leven nogal heen en weer. Periodes van geluk en weldaad, worden afgewisseld met periodes van stress, zorg of zelfs depressie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geluk duurzamer is en ons gemoed stabieler?

Begrip van de wetten van de natuur kan ons hierbij helpen. Ik heb er in de loop der jaren 5 uitgekristalliseerd. Die 5 natuurwetten vormen de basis van het werk van Innersteps en ook de basis van mijn eigen spirituele beoefening.


Natuurwet 1

Ik sta niet los van de natuur,

ik ben natuur

Deze wet laat zien hoe alles een manifestatie is van één goddelijke liefdesbron, ikzelf dus ook. De wet nodigt mij uit om mij telkens weer te verbinden met de goddelijke levensbron, met mijn ziel zo je wilt.


Natuurwet 2

De natuur is zoveel intelligenter

dan mijn beperkte denken

Deze wet laat zien dat ik wordt geleefd en gedragen door een kracht die zoveel meer is afgestemd op wat goed voor mij is, dan ik zelf vaak denk. De wet nodigt mij uit om te leren vertrouwen op mijn innerlijk weten, op mijn intuïtie, op het goddelijke wat mij omringt.


Natuurwet 3

De natuur is continu in beweging,

niets blijft daarin hetzelfde.

Deze wet laat zien hoe alles in het leven continu aan verandering onderhevig is. Dat verandering in feite de enige zekerheid is, die ik heb in het leven. De wet nodigt mij uit om nieuwsgierig te zijn, om mijn vaste ideeën en plaatjes over hoe de werkelijkheid moet zijn, los te laten en me telkens weer te verwonderen over wat zich in het hier en nu ontvouwt.


Natuurwet 4

Alles in de natuur groeit en wil tot vorm komen.

Ik als mens dus ook.

Deze wet laat zien dat ik een zowel unieke manifestatie van het Ene ben, als de scheppende kracht zelf. Ik word innerlijke gedreven om tot vorm te komen. De wet nodigt mij uit om mijn uniciteit tot uiting te brengen. Om mijn eigenheid vorm te geven. Om mijn unieke vorm, tot uitdrukking te brengen.


Natuurwet 5

Alles in de natuur staat in relatie.

Er is niets dat op zichzelf kan bestaan.

Deze wet laat zien dat alles in ons bestaan relatie is. Dat er niet zoiets is als een onafhankelijke, op zichzelf staande vorm. Dus ook geen onafhankelijk ik. Ik ben onderdeel van een web van relaties, en word daar ieder moment door beïnvloed. Deze wet nodigt mij uit om mij bewust te verbinden met mijn omgeving. Uitreiken en ervoor te zorgen dat mijn relaties voedend zijn.


In de spirituele verdiepingsweek in Portugal, die toegankelijk is voor iedereen die de basistraining heeft gevolgd, verdiepen we ons nader in deze 5 wetten. Maar feitelijk vormt dit gedachtegoed de basis van alle programma's die Innersteps aanbiedt.