De kracht van symbolen

Steeds meer coaches kiezen ervoor om naar buiten te gaan met hun cliënten. Dit wordt vaak wandelcoaching genoemd. Of outdoor coaching. Wij noemen het graag natuurcoaching.  

Natuurcoaching is een vorm van wandelcoaching die veel verder gaat dan alleen praten en wandelen. Bij natuurcoaching maken we veelvuldig gebruik van metaforen en symboliek.

Symbolen kunnen je helpen buiten je eigen kaders te denken. Een symbool plaatst de situatie buiten jezelf, waardoor je er gemakkelijker van een afstand naar kan kijken. Door vervolgens het symbool nauwkeurig te bestuderen en er vragen over te stellen, leg je weer de verbinding naar binnen, daar waar gevoel en inzicht te vinden zijn.

Je zult merken dat door het werken met symbolen het proces van inzicht vrijwel onmiddellijk in een stroomversnelling komt. Door met symbolen te werken, maak je de inzichten ook visueel. Dit biedt een diepe verankering van het geleerde.


Natuurlijk coachen is coachen vanuit Zijn

Natuurcoaching betekent voor ons ook natuurlijk coachen. Hieronder verstaan wij: een liefdevolle ruimte creëren, waarin bewustzijn en verandering op een natuurlijke manier kunnen plaatsvinden. Hoe doet de coach dat? Door volledig in het hier en nu aanwezig te zijn. Door met een open en alerte blik waar te nemen. Nieuwsgierig, maar neutraal. En bovenal, door te vertrouwen dat de antwoorden zich hoe dan ook zullen ontvouwen.

Het is een manier van coachen die moeiteloos is, een organisch proces, waarin jij als coach meer nog de toeschouwer dan de creator bent. Jouw kracht is, dat jij volledig in tune met jezelf bent, in totale acceptatie van jezelf, de omgeving en het proces van de coachee. Dat betekent dat je niet verlangt dat dingen anders zijn dan ze op dat moment zijn. Of dat de ander versneld moet veranderen, omdat jij precies ziet wat eraan mankeert. Je loopt mee met het tempo wat zich ontvouwt, geduldig, liefdevol, en met vertrouwen.

Als je coacht vanuit Zijn, ontvouwen de vragen zich vanzelf. De omgeving is je trouwe bondgenoot. Je bent aanwezig, kijkt en de omgeving reikt je de vragen als vanzelf aan aan. In wezen coach je in een staat van flow.


Subtiel afstemmen

Dit betekent overigens niet dat de coach zich passief opstelt en alles maar een beetje laat gebeuren. Integendeel. Het gehoor en de blik zijn scherp afgesteld op alles wat gezegd en gedaan wordt. De coach zal actief en bewust spiegelen, teruggeven wat hij ziet en hoort, het verhaal gestructureerd samenvatten en op die manier helderheid scheppen in het verhaal, wat veelal voor de coachee een grote warboel is.

Hij zal de coachee helpen te benoemen wat er allemaal aan gevoelens voelbaar is, en zich telkens weer subtiel afstemmen op de stemming en het gemoed van zijn cliënt. Hij zal de cliënt uitnodigen om vele nieuwe perspectieven te verkennen en helpen voelen waar voor hem of haar de waarheid ligt. In die zin is de coach wel sturend. Hij stuurt de coachee langs een aantal heldere stappen, waarin eerst het verlangen verkend wordt, vervolgens de vraag helder gemaakt, waarna de obstakels bloot worden gelegd, de draagkracht vergroot en als laatste een heel concreet stappenplan wordt gemaakt waarmee de coachee weer verder kan.  En omdat wij de natuurlijke flow van een proces volgens, kent dit alles een grote moeiteloosheid.  We zetten weliswaar de route uit, maar de cliënt loopt voorop en wij volgen.


Iedere stap begint bij stil staan

Hoewel coaching erop gericht is mensen in beweging te brengen, is de visie van Innersteps dat iedere stap begint bij stilstaan. Dat wat jouw levenstroom blokkeert, kan alleen in beweging komen als het volledig en liefdevol omarmd wordt. Dat betekent dat alle weerstand die er op je huidige situatie zit, opgeheven moet worden, voor je verder kunt bewegen. Dat houdt in dat coachen vanuit de visie van Innersteps, niet zozeer een zoektocht is naar oplossingen, als wel een stilstaan bij wat er is, dat zien, voelen en omarmen. De taak van de coach is dan vooral vragen te stellen die bewustzijn brengen en een veilige ruimte te bieden waarin alles doorvoeld mag worden wat er op dat moment in de coachee leeft.

Als dat proces zorgvuldig begeleid wordt, zal beweging als van nature volgen. Daar hoeft de coach dan weinig meer voor te doen. In onze trainingen zal dan ook veel nadruk gelegd worden op waarnemen, voelen en accepteren (een neutraal erkennen van wat is).


De mens staat niet los van de natuur

Binnen de visie van Innersteps gaan we ervan uit dat de mens niet los staat van de natuur, maar er onderdeel van is. De natuur heeft haar eigen natuurwetten. Haar eigen tempo van bewegen, groeien en veranderen. Het is een intelligent en complex ecosysteem, gedreven door een enorme levenskracht.

Wie de natuurwetten negeert, verbreekt de verbinding met de wonderlijke stroom van het leven. Dan ‘stroomt’ het dus niet meer. Gevolg: gevoelens van eenzaamheid, incompetentie, frustratie, moedeloosheid. En wat is vervolgens onze neiging: zoeken naar houvast en controle. Vanuit het hoofd. Maar daarmee gaat het niet stromen, we zetten de boel juist nog vaster.

Wil je leven en werken vanuit een natuurlijke flow, dan dien je de wetten van de natuur, van jouw natuur en de natuur van het groter geheel, te respecteren. Dat vraagt om loslaten, vertrouwen, juist even niet iets doen. Het gekke is, dat dit vaak als onnatuurlijk, wordt ervaren. We zijn (ook in coaching) zo gewend aan actie, doen, oplossen.

Gewaarwording is volgens de visie van Innersteps de sleutel naar verandering. Dat wat gezien wordt, wat bewust wordt, zal automatisch veranderen. Zonder druk, maar in een eigen natuurlijke tempo. Wanneer de tijd exact rijp is.